Profielen installeren

Als u nieuwe profielen aanschaft via leveranciers en deze profielen worden niet automatisch geïnstalleerd op systeemniveau, kunt u ze slepen naar de map “Profielen” in uw QuarkXPress-programmamap. De eerstvolgende keer dat u QuarkXPress start, zijn de profielen beschikbaar in de relevante kleurbeheerkeuzemenu’s. Via het dialoogvenster Profielmanager (Functies-menu) kunt u ook een nieuwe profielmap specificeren.

Hoofdonderwerp: Profielen beheren

Profielen installeren