Profielen laden

Als u meer profielen hebt dan er nodig zijn voor een specifieke workflow, kunt u de beschikbare profielen in QuarkXPress stroomlijnen. Gebruik hiertoe het dialoogvenster Profielmanager (Functies-menu).

Hoofdonderwerp: Profielen beheren

Profielen laden