Werken in een oudere kleurbeheeromgeving

U kunt projecten openen die zijn gemaakt in QuarkXPress 3.3, 4.x, 5.x of 6.x, en er zeker van zijn dat de kleur wordt weergegeven en uitgedraaid zoals dat altijd heeft plaatsgevonden.

U kunt blijven werken in een oudere kleurbeheeromgeving vanaf de QuarkXPress-versies 3.3, 4.x, 5.x, of 6.x. Kiest u ervoor om in een oudere kleurbeheeromgeving te werken, dan kunt u nog steeds uw voordeel doen met de kleurproeffuncties in QuarkXPress.

U kunt de methodes van QuarkXPress 7 simpel opwaarderen door de Broninstelling te wijzigen in QuarkXPress 7.0 Default (of door een door uzelf gekozen optie) in de voorkeursinstellingen van de Color Manager (QuarkXPress/Bewerk-menu > Voorkeuren). De Broninstelling is opmaak gebonden, zodat als u een project opent met meerdere opmaken u de broninstelling kunt wijzigen voor iedere opmaak. Zorg er ten slotte voor dat in alle uitvoerinstellingen die u gebruikt (Wijzig/Bewerk > Kleurinstellingen > Uitvoer) QuarkXPress 7.0 Default-profielen worden gespecificeerd en geen profielen uit vorige versies.

Hoofdonderwerp: Kleurbeheer

Werken in een oudere kleurbeheeromgeving