Werken met broninstellingen en uitvoerinstellingen via een kleurendeskundige

Als een kleurendeskundige zijn eigen bronuitvoerinstellingen en uitvoerinstellingen specifiek toesnijdt op uw productieproces — of zelfs specifiek op individuele orders of klanten — kunt u deze instellingen eenvoudig gebruiken via de voorkeursinstellingen, weergaveopties, uitvoerinstellingen en Job Jackets. Een servicebureau of drukker kan bijvoorbeeld instellingen voor u verzorgen die helpen bij het garanderen van de juiste uitvoer op hun apparatuur.

Hoofdonderwerp: Kleurbeheer

Werken met broninstellingen en uitvoerinstellingen via een kleurendeskundige