Broninstellingen en uitvoerinstellingen selecteren

Als u eigen bron- en uitvoerinstellingen wilt kunnen gebruiken, moet u deze als volgt selecteren in de diverse kleurbeheermenu’s:

  • Kleurbronnen: Om een eigen broninstelling te gebruiken, selecteert u deze in het keuzemenu Broninstelling in het paneel Kleurbeheer in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu) voor de opmaak.
  • Kleurweergave: Om een eigen uitvoerinstelling te gebruiken voor het maken van een kleurproef, kiest u deze in het submenu Drukproefuitvoer in het Beeld-menu.
  • Kleuruitvoer: Om een eigen uitvoerinstelling te gebruiken voor het printen van andere soorten uitvoer, kiest u deze in het keuzemenu Instellingen in het paneel Kleuren in het dialoogvenster Print (Archief/Bestand > Print).

Broninstellingen en uitvoerinstellingen selecteren