Wat u moet weten van steun- en proceskleuren

Zeker, sommige printapparatuur kan QuarkXPress-opmaken in full color uitdraaien, maar in veel uitgeverij-omgevingen neemt het definitieve uitdraaicircuit vaak de vorm aan van kleurscheidingsplaten die op de drukpers van inkt in diverse kleuren worden voorzien.


Kleurscheidingsplaten in QuarkXPress

U kunt in een QuarkXPress-project twee kleurtypes specificeren: steunkleur en proceskleur. Wanneer u een pagina print waarop steunkleuren staan, draait QuarkXPress alle lettertekens, illustraties en items in een bepaalde steunkleur op dezelfde steunkleurscheidingsplaat uit. Wanneer in een opmaak items staan waaraan u een proceskleur hebt toegekend, scheidt QuarkXPress de kleur in het juiste aantal proceskleurcomponenten, en drukt voor iedere pagina in uw project van iedere kleurcomponent een proceskleurscheidingsplaat af. Als op uw pagina’s bijvoorbeeld items staan waaraan een steunkleur is toegekend en items waaraan vierkleuren proceskleuren zijn toegekend, zal het programma voor elke pagina vijf kleurscheidingsplaten afdrukken met ondersteunde kleuren: de cyaan, magenta, gele en zwarte proceskleurscheidingsplaten, plus nog een plaat waarop de pagina-elementen staan waaraan de steunkleur is toegekend.


Drukplaten

Om op de drukpers kleur te reproduceren, maken drukkers een drukplaat van iedere steunkleur- en proceskleurscheidingsplaat. Bij een vierkleuren order hebt u vier drukplaten nodig, die elk een andere inktkleur drukken om te komen tot de uiteindelijke vierkleurenpagina.

Wat u moet weten van steun- en proceskleuren