Werken met dekking

Dekking wordt toegepast op kleurniveau, zodat u de dekking kunt specificeren voor bijna alles waarop u kleur kunt toepassen, inclusief op de eerste of tweede kleur van een kleurverloop. Dit houdt in dat u verschillende dekkingswaarden kunt hebben op verschillende attributen van hetzelfde item — een tekstkaderrand, een kaderachtergrond, een illustratie en elk letterteken in de tekst kunnen bijvoorbeeld een andere dekkingswaarde hebben. Wanneer u een dekkingswaarde specificeert, moet u wel in de gaten houden hoe de items er gezamenlijk uitzien in een compositie.

Werken met dekking