Een kleur dupliceren

Wilt u een bestaande kleur dupliceren, kies dan Wijzig/Bewerk > Kleuren, selecteer de kleur die u wilt dupliceren in de Kleuren-schuiflijstist, klik vervolgens op Dupliceer om het dialoogvenster Wijzig kleur voor de duplicaatkleur te openen.

Hoofdonderwerp: Werken met kleuren

Een kleur dupliceren