Een kleur en tint toekennen aan tekst

U kunt aan tekst op vier manieren een kleur en een tint toekennen:

  • U kunt een kleur en een tint toekennen met behulp van de opdrachten Opmaak > Kleur en Opmaak > Tint.
  • U kunt gebruikmaken van het palet Kleuren (Beeld > Toon kleuren).
  • U kunt met de opdracht Teksttypogram (Opmaak > Teksttypogram) een kleur en een tint toekennen aan geselecteerde tekst met behulp van door u gemaakte teksttypogrammen.
  • U kunt gebruikmaken van het dialoogvenster Tekstspecificaties (Opmaak > Tekstspecificaties).
Hoofdonderwerp: Werken met kleuren

Een kleur en tint toekennen aan tekst