Een kleur wijzigen

Wilt u een bestaande kleur wijzigen, kies dan Wijzig/Bewerk > Kleuren, selecteer de kleur die u wilt wijzigen in de Kleuren-schuiflijstist, klik vervolgens op Wijzig om het dialoogvenster Wijzig kleur te openen. U kunt in de schuiflijst Kleuren ook dubbelklikken op de kleur die u wilt wijzigen om het dialoogvenster Wijzig kleur te openen.

QuarkXpress db edit color Een kleur wijzigen

Het dialoogvenster Wijzig kleur

Hoofdonderwerp: Werken met kleuren

Een kleur wijzigen