Globaal een kleur wijzigen in een andere kleur

Als u globaal de kleur van alle items wilt wijzigen in een andere kleur, kunt u de kleur die u wilt wijzigen veranderen in de gewenste kleur of Wijzig/Bewerk> Kleuren kiezen om het dialoogvenster Kleuren te openen, waar u de naam selecteert van een kleur die u wilt verwijderen; klik vervolgens op Wissen.

Opmerking: Wanneer u globaal de kleur van alle items en tekst wilt wijzigen van de ene in een andere kleur, vergeet dan niet uw werk eerst te bewaren voordat u aan de slag gaat. Mocht er dan onverhoopt iets mis gaan en u wijzigt alles in de verkeerde kleur, dan kunt u gewoon Archief/Bestand> Vorige versie kiezen om de fout te herstellen zonder dat u de rest van uw werk kwijt bent.
Hoofdonderwerp: Werken met kleuren

Globaal een kleur wijzigen in een andere kleur