Het dialoogvenster Kleuren

U kunt via het dialoogvenster Kleuren (Wijzig/Bewerk > Kleuren) een kleur maken, dupliceren of wissen, kleuren toevoegen vanuit een ander artikel; de naam van een kleur wijzigen; het kleurmodel wijzigen; voor een kleur kleurscheidingsplaten specificeren; de halftoonwaarden van een steunkleur wijzigen; de kleur aanpassen; en globaal de kleur van alle items wijzigen van de ene in de andere kleur. U kunt het dialoogvenster Kleuren ook gebruiken voor het specificeren van de overlaprelaties tussen verschillende kleuren voor opmaken die op kleurscheidingsplaten zullen worden uitgedraaid.

QuarkXpress db colors Het dialoogvenster Kleuren

Via het dialoogvenster Kleuren kunt u kleurdefinities maken, bewerken en wissen.

Hoofdonderwerp: Werken met kleuren

Het dialoogvenster Kleuren