Werken met slagschaduwen

Een slagschaduw is een itemspecificatie, net zoals bijvoorbeeld kleur, die u toekent via het tabblad Slagschaduw in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu) of het Parameter-palet. U kunt slagschaduwen maken voor items, kaderranden, tekst, illustraties en meer, afhankelijk van de manier waarop de items zijn vormgegeven.

QuarkXpress example drop shadow Werken met slagschaduwen

In QuarkXPress kunt u automatische slagschaduwen maken.

Opmerking: Om te kunnen werken met slagschaduwen moet de DropShadow XTensions-software zijn geladen.

Werken met slagschaduwen