Slagschaduwen opnemen in items

Extra opties regelen hoe slagschaduwen en items op elkaar inwerken, zoals het manipuleren van de dekking en de tekstomloop. Net als dat bij de andere regelaars het geval is, vindt u deze opties in het tabblad Slagschaduw in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu) of in het palet Parameters.

  • Kruis het vakje Overerf itemdekking aan om in de slagschaduw te laten zien dat een item verschillende dekkingswaarden heeft, zoals verschillen in de kaderachtergrond en de kaderrand.
  • Kruis het vakje Item spaart uit in slagschaduw aan om te voorkomen dat een slagschaduw zichtbaar wordt door semi-dekkende delen van een item — bijvoorbeeld om te voorkomen dat een schaduw door zijn kader zichtbaar is.
  • Kruis het vakje Omloop slagschaduw aan om een slagschaduw op te nemen waarbij de omtrek van de tekstomloop wordt gespecificeerd in het tabblad Tekstomloop (Item > Wijzig).
  • Kruis gezamenlijk de vakjes Overerf itemdekking en Item spaart uit in slagschaduw aan om andere resultaten te bereiken die zijn gebaseerd op de combinatie van beide instellingen, zoals u hier kunt zien.

QuarkXpress example drop shadow opacity Slagschaduwen opnemen in items

Helemaal links zijn de vakjes Overerf itemdekking en Item spaart uit in slagschaduw niet aangekruist. In het tweede voorbeeld van links is alleen Overerf itemdekking aangekruist. Helemaal rechts zijn beide vakjes aangekruist.

Hoofdonderwerp: Werken met slagschaduwen

Slagschaduwen opnemen in items