Slagschaduwen toepassen

Als u een slagschaduw wilt toepassen, selecteert u het desbetreffende item, waarna u het vakje Slagschaduw toepassen in het tabblad Slagschaduw in het Parameter-palet of in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu) aankruist. U kunt slagschaduwen toepassen op de vorm van een item — kader, lijn, tekstpad, tabel — mits dat item een achtergrondkleur heeft. U kunt een slagschaduw toepassen op tekst wanneer de kaderachtergrond een dekkingswaarde heeft van minder dan 100%. U kunt een slagschaduw toepassen op de omtrek van een illustratie wanneer een uitknippad of alfamasker is geselecteerd en het kader de achtergrondkleur Geen heeft. U kunt een slagschaduw toepassen op een groep, waarbij de slagschaduw de gezamenlijke vorm van alle items in de groep weergeeft.

Hoofdonderwerp: Werken met slagschaduwen

Slagschaduwen toepassen