Conventies

Het gebruik van een bepaalde opmaak accentueert informatie om u te helpen vlug te vinden wat u zoekt.

  • Vette tekst: De namen van alle dialoogvensters, velden en andere regelaars/knoppen zijn vet gezet. Bijvoorbeeld: “Klik op OK.”
  • Verwijzingen: In beschrijvingen van functies leiden verwijzingen tussen haakjes u naar de desbetreffende functies. Bijvoorbeeld: “Met het dialoogvenster Zoek/Verander (menu Bewerk menu) kunt u tekst zoeken en veranderen.”
  • Pijlen: U zult vaak pijlen (>) tegenkomen, die het menupad naar een functie aangeven. Bijvoorbeeld: Kies Wijzig/Bewerk > Typogrammen om het dialoogvenster Typogrammen te openen.
  • Symbolen/pictogrammen: Hoewel naar veel gereedschappen en knoppen wordt verwezen via hun naam, die u kunt zien door Gereedschaptips te activeren, worden in sommige gevallen symbolen (pictogrammen) gebruikt om alles wat herkenbaarder te maken. Bijvoorbeeld: “Klik op de QuarkXpress btn measurements center Conventies-knop in het Parameter-palet om tekst te centreren.”
  • Cross-platform conventies: Dit programma is heel consequent in alle besturingssystemen. In de namen van bepaalde labels, knoppen, toetscombinaties en andere aspecten van het programma zitten echter verschillen tussen Mac OS® en Windows® in verband met regels in de gebruikersinterface of andere factoren. In dergelijke gevallen noemen we zowel de Mac OS- als Windows-versie, van elkaar gescheiden door een Duitse komma, met de Mac OS-versie als eerste optie. Als bijvoorbeeld de Mac OS-versie van een knop Selecteer heet en de Windows-versie wordt Blader genoemd, wordt u gevraagd te “klikken op Selecteer/Blader“. Ingewikkeldere verschillen tussen beide platforms worden vermeld in notities of staan tussen haakjes.
Hoofdonderwerp: Over deze handleiding

Conventies