Alineaspecificaties toekennen

Alineaspecificaties zijn vormgevingsopties die van toepassing zijn op een alinea als geheel. Dit houdt in instellingen voor uitlijning, inspringingen, interlinie en tabstops. Wilt u specificaties toekennen aan geselecteerde alinea’s, dan gebruikt u het dialoogvenster Alineaspecificaties (Opmaak > Alineaspecificaties) of het Parameter-palet.

U kunt iedere toegekende alineaspecificatie kopiëren van de ene alinea naar andere alinea’s in hetzelfde kader of dezelfde tekstketen. Om alineaspecificaties te kopiëren, selecteert u de alinea of de reeks alinea’s die u wilt wijzigen, waarna u op Option+/Alt+Shift drukt terwijl u ergens klikt in de alinea met de specificaties die u wilt kopiëren. Door alineaspecificaties op deze manier te kopiëren, zullen in tekstspecificaties geen wijzigingen plaatsvinden.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Alineaspecificaties toekennen