De interlinie specificeren

Interlinie is de maateenheid die de ruimte tussen de regels aangeeft — de afstand tussen tekstbasislijnen in alinea’s. Wanneer u een interliniewaarde specificeert, wordt deze toegekend aan alle regels in geselecteerde alinea’s. U kunt de interlinie op drie manieren bepalen:

 • Een absolute-interlinie-waarde resulteert in een vaste afstand tussen tekstbasislijnen, ongeacht de puntgrootte van de tekens op de regels. Geeft u bijvoorbeeld voor een alinea een absolute-interliniewaarde op van 16 punten, dan staan alle basislijnen op een onderlinge afstand van 16 punten van elkaar. Bij specificatie van een absolute interlinie, gebruikt u een waarde die gelijk is aan de totale verticale afstand die tussen de basislijnen in de tekst moet komen.
 • Stapsgewijze automatische interlinie combineert een standaardhoeveelheid automatische interlinie met een absolute waarde zoals gespecificeerd in het veld Interlinie (Opmaak-menu). Stapsgewijze interliniewaarden moeten worden voorafgegaan door een plus- (+) of een minteken ().
 • Automatische interlinie betekent dat het programma de waarde gebruikt in het veld Interlinie automatisch (QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren > Alinea-paneel) om te beslissen of er sprake is van een procentuele of stapsgewijze automatische interlinie. De standaardinstelling — procentueel — gaat uit van de basishoeveelheid automatische interlinie en telt daar een vast percentage van het grootste font op de bovenste regel bij op om te komen tot de totale hoeveelheid interlinie tussen een automatisch geïnterlinieerde regel en de regel daarboven. De standaardwaarde voor procentuele automatische interlinie is 20%. Als u automatische interlinie wilt specificeren, voert u in het veld Interlinie de optie auto in.

Als u een uitlijnoptie wilt instellen voor geselecteerde alinea’s, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

 • Kies Opmaak > Interlinie, voer vervolgens een absolute interliniewaarde in, een stapsgewijze interliniewaarde (voorafgegaan door een plus- of minteken), of auto in het veldInterlinie.
 • Gebruik de Interlinie-selectieregelaars in het Parameter-palet.
 • Gebruik een van onderstaande toetsopdrachten.

Mac OS

 • Verkleinen met 1 pt: Command+Shift+:
 • Verkleinen met 0,1 pt: Command+Option+ Shift+:
 • Vergroten met 1 pt: Command+Shift+”
 • Vergroten met 0,1 pt: Command+Option+ Shift+”

Windows

 • Verkleinen met 1 pt: Ctrl+Shift+:
 • Verkleinen met 0,1 pt: Ctrl+Alt+Shift+:
 • Vergroten met 1 pt: Ctrl+Shift+”
 • Vergroten met 0,1 pt: Ctrl+Alt+Shift+”

De interlinie specificeren