De kantlijnen specificeren

Als u voor geselecteerde alinea’s kantlijnen wilt specificeren, gebruikt u het submenu Opmaak > Uitlijning, het dialoogvenster Alineaspecificaties (Opmaak > Alineaspecificaties), of het tabblad Alineaspecificaties in het Parameter-palet.

  • Om op te geven hoever een alinea moet inspringen vanaf de linkerkant van een kader of een kolom, moet u in het veld Inspr. links de gewenste waarde invoeren.
  • Om op te geven hoever de eerste regel in een alinea moet inspringen vanaf de waarde ingevoerd onder Inspr. links moet u in het veld Inspr. 1e regel de gewenste waarde invoeren. Let op: de Inspr. 1e regel-inspringing is relatief ten opzichte van de Inspr. links toegepast op een alinea. Als u bijvoorbeeld een Inspr. links opgeeft van 1,27 cm en voor Inspr. 1e regel een waarde van 1,27 cm, dan begint de eerste regel op een afstand van 2,54 cm vanaf de linkerkant van het tekstkader.
  • Om op te geven hoever een alinea moet inspringen vanaf de rechterkant van een kader of een kolom, moet u in het veld Inspr. rechts de gewenste waarde invoeren. Klik op OK.
  • Om een hangende ofte wel negatieve inspringing te maken, specificeert u eerst een positieve Inspr. links en een negatieve Inspr. 1e regel, of u sleept de inspringsymbolen/pictogrammen op de liniaal naar de gewenste plaats. Gebruik de knop Pas toe in het tabblad Alineaspecificaties in het dialoogvenster Alineaspecificaties (Opmaak > Alineaspecificaties) als u wat wilt experimenteren met een negatieve inspringing.

Naast het instellen van de negatieve inspringing in een alineaspecificatie, kunt u ook een speciaal teken invoeren om alle tekstregels tot en met de volgende harde return vanaf dat punt te laten inspringen. Druk op Command+\ (Mac OS) of Ctrl+\ (Windows) om het Hier inspringen-teken in te voeren. (Het Hier inspringen-teken is een onzichtbaar letterteken; als u onzichtbare tekens wilt zien, kiest u Beeld > Onzichtbare tekens (Command+/Ctrl+I.)

Uitlijning en inspringingen (kantlijnen) worden beide berekend aan de hand van de Tekstafstand die u hebt gespecificeerd in het tabblad Tekst in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu). De waarde bij Tekstafstand heeft invloed op de vier zijden van een tekstkader, maar niet op de binnenste kolommen van een tekstkader.

De kantlijnen specificeren