De uitlijning instellen

U kunt kiezen uit vijf opties voor het uitlijnen van alinea’s: Links, Gecentreerd, Rechts, Uitgevuld en Geforceerd. De optie Geforceerd lijnt alle regels tussen de rechter- en linkerinspringing uit, identiek aan de optie Uitgevuld, met dien verstande dat ook de laatste regel wordt uitgevuld (als er aan het eind van de alinea een harde return staat).

Als u een uitlijnoptie wilt instellen voor geselecteerde tekst, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

 • Kies een uitlijnoptie in het submenu Opmaak > Uitlijning.
 • Klik op een uitlijnsymbool/pictogram in het tabblad Klassiek of in het tabblad Alineaspecificaties in het Parameter-palet.
 • Gebruik een van onderstaande toetsopdrachten.

Mac OS

 • Links QuarkXpress btn measurements left De uitlijning instellen: Command+Shift+L
 • Gecentreerd QuarkXpress btn measurements center De uitlijning instellen: Command+Shift+C
 • Rechts QuarkXpress btn measurements right De uitlijning instellen: Command+Shift+R
 • Uitgevuld QuarkXpress btn measurements justified De uitlijning instellen: Command+Shift+J
 • Geforceerd QuarkXpress btn measurements forced De uitlijning instellen: Command+Option+J

Windows

 • Links QuarkXpress btn measurements left De uitlijning instellen: Ctrl+Shift+L
 • Gecentreerd QuarkXpress btn measurements center De uitlijning instellen: Ctrl+Shift+C
 • Rechts QuarkXpress btn measurements right De uitlijning instellen: Ctrl+Shift+R
 • Uitgevuld QuarkXpress btn measurements justified De uitlijning instellen: Ctrl+Shift+J
 • Geforceerd QuarkXpress btn measurements forced De uitlijning instellen: Ctrl+Alt+Shift+J

De uitlijning instellen