Tabstops instellen

U kunt kiezen uit zes soorten tabstops:

  • Links lijnt de tekst uit op de linkerkant van de tabstop.
  • Centreren lijnt de tekst uit precies op het midden van die tabstop.
  • Rechts lijnt de tekst uit op de rechterkant van de tabstop.
  • Punt lijnt de tekst uit op een decimale punt.
  • Komma lijnt de tekst uit op een eerste komma.
  • Uitlijnen op lijnt de tekst uit op een letterteken dat u opgeeft. Wanneer u deze tabstop selecteert, wordt het veld Uitlijnen op actief. Selecteer de bestaande inhoud van dat veld en voer daar het letterteken in waarop u de tekst wilt uitlijnen.
Opmerking: Als u zelf geen tabstops definieert, gebruikt het programma de standaard linkertabstops die op een afstand van 1,27 cm van elkaar op de liniaal staan.

Als u tabstops wilt toekennen aan geselecteerde alinea’s, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

  • Gebruik de regelaars/knoppen van het tabblad Tabspecificaties in het dialoogvenster Alineaspecificaties (Opmaak > Tabspecificaties).
  • Gebruik de regelaars/knoppen in het tabblad Tabs in het Parameter-palet. Door het Parameter-palet te gebruiken bespaart u ruimte op het scherm en kunt u blijvend de effecten zien van het wijzigen van de tabinstellingen. U kunt tabsymbolen/pictogrammen naar de liniaal of rechtstreeks in de tekst slepen. Wanneer u tabs naar de liniaal of in de tekst sleept, verschijnt een verticale lijn op het scherm om u te helpen bij het bepalen van de plaats van de tabstop.

Tabstops instellen