Weduwen en wezen in de hand houden

Weduwen en wezen zijn twee soorten typografisch ongewenste regels. Van oudsher wordt een weduwe gedefinieerd als de laatste regel van een alinea die bovenaan een kolom komt te staan. Een wees is de eerste regel van een alinea die onderaan een kolom blijft staan.

Met de functie Houd regels samen kunt u bepalen dat alinea’s bij elkaar blijven, zodat als alle regels in een alinea niet in een kolom of op een pagina passen de alinea in zijn totaliteit doorloopt naar de bovenkant van de volgende kolom of pagina. U kunt ook het aantal regels opgeven dat onderin een kolom of kader en bovenin de volgende kolom of volgende kader moet blijven staan wanneer alinea’s worden gescheiden. Met de functie Met volgende ¶ kunt u een alinea bij de alinea houden die daarop volgt. Hierdoor kunt u een subkopje bij de alinea houden die daarop volgt of kunt u andere tekstregels bij elkaar houden die logischerwijs bij elkaar horen en niet zouden moeten worden gescheiden.

De functie Met volgende ¶ wordt vaak gebruikt voor kop- en subkoptypogrammen, terwijl Houd regels samen (gewoonlijk met de parameters Begin en Eind) veel voorkomt in teksttypogrammen.

Als u de functies Houd regels samen en Met volgende ¶ voor geselecteerde alinea’s wilt in- of uitschakelen, kies dan Opmaak > Alineaspecificaties om het tabblad Alineaspecificaties in het dialoogvenster Alineaspecificaties te openen en kruis vervolgens de vakjes Houd regels samen en Met volgende ¶ wel of niet aan.

Weduwen en wezen in de hand houden