De aanspatiëring specificeren

Door middel van aanspatiëren kunt u de ruimte tussen geselecteerde lettertekens en woorden aanpassen om de tekst precies in een tekstkader te laten passen en om speciale typografische effecten te bereiken. Aanspatieerwaarden worden uitgedrukt als 1/200 van een em-spatie. Een positieve aanspatiëringswaarde vergroot de hoeveelheid ruimte rechts van elk letterteken, terwijl een negatieve waarde deze verkleint.

De techniek van aanspatiëren wordt algemeen gebruikt voor het passend maken van artikelen. Te veel aanspatiëring kan echter ontwerp en leesbaarheid negatief beïnvloeden. Wanneer u aanspatiëren gaat gebruiken voor het pasklaar maken van uw tekst, houd dan de volgende richtlijnen in de gaten:

  • Gebruik aanspatiëring op hele alinea’s en niet op één regel of één woord.
  • Geef aan welke aanspatieerwaarden u gaat gebruiken (bijvoorbeeld van +3 t/m –3).
  • Zorg ervoor dat voor verticale naast elkaar staande alinea’s dezelfde aanspatieerwaarden worden gebruikt.

Dit zijn een paar algemene regels; aanspatiëren goed gebruiken hangt af van het ontwerp, het font, de kolombreedte enzovoort.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

De aanspatiëring specificeren