Aanspatieertabellen wijzigen

Het programma gebruikt de aanspatieerinformatie die in het font is ingebouwd (de aanspatieertabel van het font). U kunt een aanspatieertabel van een font niet wijzigen, maar u kunt voor elk font wel een eigen aanspatieertabel maken met behulp van het dialoogvenster Wijzig aanspatiëring (Functies-menu).

Aanspatieertabellen wijzigen