De afbreking en uitvulling specificeren

Een afbreek- en uitvulspecificatie (A&U) is een set instellingen waaraan een naam is gegeven, voor het afbreken van woorden die door de tekstmarge lopen en voor het uitvullen van de spaties tussen woorden en lettertekens. U kunt A&U’s toepassen op afzonderlijke pagina’s, of u kunt een A&U koppelen via een typogram. Gebruik het dialoogvenster Wijzig Afbreking & Uitvulling(Wijzig/Bewerk > A&U > Nieuw) om deze instellingen te specificeren.

QuarkXpress db edit hyphenation and justification W De afbreking en uitvulling specificeren

Het dialoogvenster Wijzig Afbreking & Uitvulling

 • Automatisch afbreken: Geef hier op of automatisch afbreken is toegestaan.
 • Kleinste woord: Specificeer het minimumaantal lettertekens dat een woord moet bevatten om afbreking toe te staan.
 • Minimum vóór: Specificeer het minimumaantal lettertekens vóór een afbreekteken.
 • Minimum na: Specificeer het minimumaantal lettertekens na een afbreekteken.
 • Kapitale woorden afbreken: Specificeer of het afbreken van kapitale woorden is toegestaan.
 • Aantal onder elkaar: Specificeer hoeveel woorden kunnen worden afgebroken in achtereenvolgende regels.
 • Uitvulzone: Specificeer het gebied vóór de rechterinspringing waarin afbreken kan plaatsvinden. Als u bijvoorbeeld de afbreekzone instelt op 0,126, wordt het woord afgebroken wanneer een acceptabel afbreekpunt valt binnen 0,126 cm vanaf de rechterinspringing. Het woord dat vóór het afgebroken woord staat, mag niet binnen de afbreekzone vallen.
 • Uitvulmethode: Specificeer de tussenruimte tussen woorden en lettertekens.
 • Spatie: Specificeer de minimum- en maximumhoeveelheid ruimte tussen woorden in alinea’s met als uitlijnoptie uitgevuld of geforceerd. Specificeer de gewenste hoeveelheid ruimte tussen woorden in alle alinea’s, ongeacht hun uitlijnoptie.
 • Letter: Specificeer de minimum- en maximumhoeveelheid ruimte tussen lettertekens in alinea’s met als uitlijnoptie uitgevuld of geforceerd. Specificeer de gewenste hoeveelheid ruimte tussen lettertekens in alle alinea’s, ongeacht hun uitlijnoptie.
 • Afbreek/uitvulzone: Specificeer het gebied vóór de rechterinspringing waarbinnen het laatste woord in de laatste regel van een uitgevulde alinea moet vallen om die regel te kunnen uitvullen. Als u bijvoorbeeld 2,5 cm zou invoeren, wordt de laatste regel van een alinea waarop de afbreek- en uitvulspecificatie wordt toegepast pas uitgevuld als het laatste woord in de regel valt binnen de 2,5 cm van de rechterinspringing.
 • Enkel woord uitvullen: Specificeer of een enkel woord op een regel in een uitgevulde alinea als het ware moet worden verdeeld (dus uitgevuld) tussen de linker- en de rechterinspringing. Wanneer het vakje niet is aangekruist, wordt een enkel woord op een regel links uitgelijnd.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

De afbreking en uitvulling specificeren