Afbreekuitzonderingen specificeren

In de meeste taaledities van QuarkXPress kunt u taalspecifieke lijsten met afbreekuitzonderingen maken. In het dialoogvenster Afbreekuitzonderingen (Functies-menu) vindt u een keuzemenu genaamd Taal, waarmee u kunt opgeven op welke taal een afbreekuitzondering van toepassing is. Wanneer een alinea automatisch wordt afgebroken, controleert QuarkXPress de lijst met afbreekuitzonderingen voor de juiste alineataal.

Opmerking: Het dialoogvenster Afbreekvoorstel (Functies-menu) toont de aanbevolen afbrekingen voor een woord gebaseerd op de afbreekmethode die is gespecificeerd voor de alinea en de afbreekuitzonderingen voor de taal in die alinea.

Afbreekuitzonderingen specificeren