Het gebruik van zachte afbreektekens

Naast de mogelijkheid tekst automatisch af te breken, kunt u regelafbrekingen en het verloop van de tekst beïnvloeden door handmatig zachte afbreektekens (Command+- [koppelteken]/Ctrl+- [koppelteken]) in te voegen. Een zacht afbreekteken wordt alleen ingevoegd wanneer een woord aan het eind van een regel wordt afgebroken.

Het gebruik van zachte afbreektekens