De afspatiëring specificeren

Afspatiëren is het aanpassen van de ruimte tussen letterparen. Door hun vorm zien bepaalde letterparen er beter uit wanneer ze zijn afgespatieerd. U kunt automatisch afspatiëren, terwijl u ook de selectieregelaars kunt gebruiken om tussen lettertekens handmatig extra waarden te specificeren voor de afspatiëring.

Afspatieerwaarden worden uitgedrukt als 1/200 van een em-spatie. Een positieve afspatiëringswaarde vergroot de hoeveelheid ruimte tussen lettertekens, terwijl een negatieve waarde deze verkleint.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

De afspatiëring specificeren