Automatisch afspatiëren

Wilt u tekst boven een bepaald corps automatisch afspatiëren, open dan het paneel Tekst in het dialoogvenster Voorkeuren (QuarkXPress/Bewerk-menu), kruis daar het vakje Auto. afspat. boven aan en voer in het veld een waarde in.

QuarkXPress gebruikt de afspatieerinformatie die in het font is ingebouwd (de afspatieertabel van het font). In een afspatieertabel staan een aantal letterparen — “Ta“” bijvoorbeeld — en een daarbij horende afspatieerwaarde voor elk paar in de tabel. U kunt een afspatieertabel van een font niet wijzigen, maar u kunt voor elk font wel een eigen afspatieertabel maken met behulp van het dialoogvenster Wijzig afspatieertabel (Functies-menu). U kunt dit dialoogvenster gebruiken om zowel de horizontale (Afspat. langs as) als verticale (Afspatiëren op as) spatie in afspatieerparen aan uw wensen aan te passen.

Automatisch afspatiëren