De tekentaal specificeren

U kunt de taal specificeren die wordt gebruikt voor het afbreken en de spellingscontrole door aan tekst een tekentaal toe te kennen. Hierdoor kunt u woorden uit verschillende talen combineren in dezelfde alinea zonder dat er onverantwoorde afbrekingen ontstaan of meer reacties komen op de Verdachte woorden tijdens Controleer spelling (Functies-menu). Naast het toepassen van een specifieke taal op lettertekens, beschikt u ook over de optie Geen, zodat een woord niet wordt meegenomen bij het afbreken of het controleren van de spelling.

Om een taal toe te kennnen aan geselecteerde lettertekens gebruikt u het keuzemenu Taal in het dialoogvenster Tekstspecificaties (Opmaak > Tekstspecificaties) of in het tabblad Tekst in het Parameter-palet.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

De tekentaal specificeren