Het gebruik van fonts specificeren

Wilt u de in een artikel gebruikte fonts bekijken en vervangen, dan opent u het Fonts-paneel in het dialoogvenster Gebruikte (Functies-menu). In dit paneel staan alle fonts die in het actieve artikel worden gebruikt. Wilt u een bepaald font in het artikel overal vervangen, dan selecteert u de fontnaam, klikt u op Vervangen, waarna u een vervangend font kiest.

Opmerking: Als een font in het tabblad Fonts (Functies > Gebruikte) wordt weergegeven als [Naam van font] voorafgegaan door een negatief getal, is in het door u gebruikte systeem het desbetreffende font niet geïnstalleerd. U kunt dan het noodzakelijke font installeren en het document opnieuw openen, of u kunt de functie Gebruikte toepassen om naar het ontbrekende font te zoeken en dit te vervangen door een ander font.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Het gebruik van fonts specificeren