Een omlooppad bewerken

Wilt u een tekstomlooppad aanpassen, dan kruist u het vakje Omloop (Item > Pas aan) aan. Het omlooppad wordt als een magenta omtrek weergegeven. U kunt het pad net zo bewerken als elk ander Bézier-object.

U kunt de diverse soorten punten en segmenten van een omlooppad ook wijzigen met behulp van de selectieregelaars in het Parameter-palet. Wilt u een punt wijzigen van het ene in het andere type, dan gebruikt u een van de volgende drie knoppen:

  • Symmetrische punt QuarkXpress icon symmetrical point Een omlooppad bewerken: Een symmetrische punt verbindt twee gebogen lijnen met elkaar om een doorlopende curve te vormen. Het resultaat is identiek aan dat van een vloeiende punt, waarbij de curvehandvatten ook altijd op een rechte lijn staan die door het punt loopt, maar die altijd op gelijke afstand van dat punt afstaan.
  • Vloeiende punt QuarkXpress icon smooth point Een omlooppad bewerken: Een vloeiende punt verbindt twee gebogen lijnen met elkaar om een doorlopende curve te vormen. De curvehandvatten staan altijd op een rechte lijn die door het punt loopt, maar kunnen onafhankelijk van elkaar verder van of dichterbij dat punt worden gezet.
  • Hoekpunt QuarkXpress icon corner point Een omlooppad bewerken: Een hoekpunt verbindt twee rechte lijnen, of een rechte lijn en een gebogen lijn of twee niet-doorlopende gebogen lijnen met elkaar. Bij gebogen lijnen kunnen de curvehandvatten van het hoekpunt onafhankelijk van elkaar worden gemanipuleerd, meestal om een scherpe overgang tussen de beide segmenten te creëren.

Wilt u het kenmerk van een lijnsegment wijzigen, dan kiest u een van de volgende knoppen:

  • Recht segment QuarkXpress icon straight segment Een omlooppad bewerken: Maakt van het actieve segment een recht segment.
  • Gebogen segment QuarkXpress icon curved segment Een omlooppad bewerken: Maakt van het actieve segment een gebogen segment.
Opmerking: U kunt punt- en segmenttypes ook wijzigen via het submenu Opmaak > Punt/Segmenttype submenu.

Een omlooppad bewerken