Tekst om alle zijden van een item laten lopen

Als u tekst om alle zijden van een item wilt laten lopen, selecteert u een tekstkader met het tekstinhoudgereedschap QuarkXpress tool text content Tekst om alle zijden van een item laten lopen of het verplaatsgereedschap QuarkXpress tool item Tekst om alle zijden van een item laten lopen, opent u het tabblad Tekst in het dialoogvenster Wijzig (Item-menu), waarna u het vakje Tekstomloop langs alle zijden aankruist.

Opmerking: Of tekst om drie zijden of om alle zijden van een item loopt, wordt bepaald door het tekstkader en niet door de items die de tekst blokkeren. Dit is de enige tekstomloopregelaar die op het tekstkader zelf werkt. Alle andere tekstomloopregelaars werken op de items (of het item) die of dat vóór het tekstkader staan(t).

Tekst om alle zijden van een item laten lopen