Tekst om lijnen en tekstpaden laten lopen

Wilt u voor een lijn of tekstpad vóór een tekstkader tekstomloop specificeren, dan moet u eerst de lijn of het tekstpad selecteren en vervolgens Item > Tekstomloop kiezen, en vervolgens een optie aangeven in het keuzemenu Type.

  • Kies Geen om de tekst achter de lijn of het tekstpad langs te laten lopen.
  • Kies Item om de tekst om de lijn of het tekstpad te laten lopen. U kunt de afstand specificeren die de tekst aanhoudt vanaf de bovenkant, onderkant, linkerkant en rechterkant van het geselecteerde item. Als het geselecteerde item een tekstpad is, loopt andere tekst alleen om het pad, niet om de tekst op het pad.
  • Kies Handmatig om een tekstomlooppad te maken dat kan worden gewijzigd. U kunt voor het pad een nieuwe afstand vanaf de tekst specificeren, en vervolgens kunt u dat pad aanpassen door Item > Pas aan > Omloop te kiezen. Zie “De puntjes op de i bij het omlooppad” en “Een omlooppad bewerken” voor informatie over het aanpassen van een omlooppad.

Tekst om lijnen en tekstpaden laten lopen