Tekst om tekstkaders laten lopen

Wilt u voor een tekstkader dat vóór een ander tekstkader staat tekstomloop specificeren, dan moet u eerst het voorste tekstkader selecteren, Item > Tekstomloop kiezen, en vervolgens een optie aangeven in het keuzemenu Type:

  • Kies Geen om tekst achter een actief tekstkader te laten lopen.
  • Kies Item om tekst om een actief tekstkader te laten lopen. Als het tekstkader rechthoekig is, moet u waarden invoeren in de velden Boven, Links, Onder en Rechts om de afstand tot de tekst en het omloopgebied aan te geven. Is het tekstkader niet rechthoekig, dan verandert het bovenste veld in Beginafstand.

Tekst om tekstkaders laten lopen