Initialen maken

Initialen zijn vergrote hoofdletters die twee of meer regels onder de eerste regel van een alinea hangen. De automatische-initiaalfunctie vergroot de initialen en laat de alinea automatisch rond de initialen lopen. Het lettertype en de stijlen komen overeen met de rest van de alineatekst.

Als u initialen wilt toekennen aan een geselecteerde alinea, opent u het tabblad Alineaspecificaties in het dialoogvenster Alineaspecificaties, waarna u het vakje Initialen aankruist. Om aan te geven om hoeveel lettertekens het gaat, voert u in het veld Aantal tekens een waarde in van 1 t/m 127. Om aan te geven over hoeveel regels de initiaal moet lopen, moet u in het veld Aantal regels een waarde van 2 t/m 16 invoeren.

QuarkXpress example drop cap Initialen maken

Initialen zijn uitstekend geschikt om tekst visueel van de andere tekst te onderscheiden.

Opmerking: Het corps van initialen wordt gemeten in procenten en niet in punten. Wanneer u een initiaal selecteert, is de standaardgrootte 100%.
Opmerking: U kunt ook initialen specificeren via de regelaars in het tabblad Alineaspecificaties in het Parameter-palet.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Initialen maken