Andere speciale tekens invoegen

Om op het tekstinvoegpunt een ander speciaal teken dan een spatie in te voegen — zoals een em-streepje of een plaatsbepaler voor het huidige paginacijfer — kiest u Functies > Teken invoegen > Speciaal of Functies > Teken invoegen > Niet-afbrekend speciaal teken..

Hoofdonderwerp: Speciale tekens invoegen

Andere speciale tekens invoegen