Spaties invoegen

Om een specifiek spatieteken — bijvoorbeeld een em-spatie — in te voegen op het tekstinvoegpunt, kiest u Functies > Teken invoegen > Speciaal > Em-spatie of Functies > Teken invoegen > Speciaal (niet-afbrekend) > Em-spatie.. De opties in het submenu Niet-afbrekende spatie dienen als de “lijm” tussen twee woorden, getallen enzovoort, om afbrekingen te voorkomen tussen de beide “aan elkaar gelijmde” woorden aan het eind van een tekstregel.

Hoofdonderwerp: Speciale tekens invoegen

Spaties invoegen