Tekst bewerken

Wilt u tekst invoeren en importeren in actieve tekstkaders, dan gebruikt u het tekstinhoudgereedschap QuarkXpress tool text content Tekst bewerken. Lettertekens worden ingevoerd op het tekstinvoegpunt, dat wordt aangegeven door het knipperende symbool. Een artikel omvat alle tekst in een tekstkader. Als een reeks kaders met elkaar is verbonden, wordt alle tekst in alle kaders één artikel.

U kunt tekst selecteren met behulp van meerdere muisklikken. Dubbelklikken selecteert het woord waarin het tekstinvoegpunt staat; drie maal klikken selecteert de regel waarin het tekstinvoegpunt staat; vier maal klikken selecteert de hele alinea waarin het tekstinvoegpunt staat; en vijf maal klikken selecteert het volledige artikel.

Wanneer u dubbelklikt om een woord te selecteren en u knipt of kopieert het, kijkt het programma naar de context van het woord en voegt automatisch een spatie toe of verwijdert automatisch een spatie wanneer dat nodig is om het woord correct op de nieuwe plaats in te plakken. Deze functie wordt ook wel de Slimme spatie genoemd. Als u aan het woord dat u selecteert interpunctie wilt toevoegen (bijvoorbeeld een punt), dubbelklik dan tussen het woord en het interpunctieteken dat daarnaast ligt.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Tekst bewerken