Tekst converteren naar kaders

Als u het geselecteerde letterteken of de geselecteerde lettertekens wilt converteren naar een Bézier-illustratiekader kiest u een optie uit het submenu Item > Tekst naar kader.

Als u geselecteerde tekst wilt converteren naar niet-verankerd Bézier-illustratiekader, kiest u Item > Tekst naar kader > Niet-verankerd.

Als u geselecteerde tekst wilt converteren naar niet-verankerd Bézier-illustratiekader, kiest u Item > Tekst naar kader > Verankerd.

Als u de volledige inhoud van een tekstkader of meerdere tekstkaders wilt converteren naar niet-verankerde Bézier-illustratiekaders, kiest u Item > Tekst naar kader > Hele kader converteren.

Zie “Wat u moet weten van Bézier-vormen” en “Het gebruik van verankerde kaders” voor meer informatie.

Opmerking: In versie 8 en hoger van QuarkXPress kunt u meer dan één tekstregel tegelijk naar kaders converteren.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Tekst converteren naar kaders