Tekst importeren en exporteren

Als u tekst wilt importeren, moet u een van de volgende handelingen verrichten:

  • Selecteer het tekstinhoud-gereedschap QuarkXpress tool text content Tekst importeren en exporteren, zet u het tekstinvoegpunt op de plaats waar u de tekst wilt invoegen en kies vervolgens Archief/Bestand > Importeer. Kruis het vakje Converteer aanhalingstekens aan om dubbele koppeltekens te converteren naar em-streepjes (kastlijnen) en voet- of inchtekens te converteren naar de typografische apostrof en naar typografische aanhalingstekens. Kruis het vakje Inclusief typogram(men) aan om profielen van een Microsoft Word- of WordPerfect-bestand te importeren of om “XPress Tags” te converteren naar vormgegeven tekst.
  • Sleep een tekstbestand uit het bestandssysteem in een tekstkader.
  • Sleep een tekstbestand uit een ander programma in een tekstkader.
  • Druk op Command/Ctrl en sleep een tekstbestand uit het bestandssysteem naar een illustratiekader of een kader zonder content.
  • Druk op Command/Ctrl en sleep tekst vanuit een andere applicatie naar een illustratiekader of een kader zonder content.

Als u content sleept naar een kader dat al tekst of een afbeelding bevat, maakt QuarkXPress een nieuw kader voor de versleepte content. Wilt u in plaats daarvan de bestaande content vervangen, druk dan op Command/Ctrl terwijl u de nieuwe content naar het kader sleept. Als u wilt dat er altijd een nieuw kader wordt gemaakt voor versleepte content, drukt u tijdens het slepen op Option/Alt.

Als alle geïmporteerde tekst niet in het tekstkader past, verschijnt het tekstoverloopsymbool. Als Autom. pag. invoegen (QuarkXPress/Bewerk > Voorkeuren > Voorkeuren > Algemeen-paneel) actief is, worden er (wanneer u tekst importeert in een automatisch tekstkader) net zoveel pagina’s ingevoegd als nodig om alle tekst een plaatsje te geven.

Als u tekst wilt exporteren, moet u eerst of het tekstinvoegpunt in een tekstkader (als u alle tekst in dat kader wilt opslaan) plaatsen of de tekst die u wilt exporteren selecteren. Kies vervolgens Archief/Bestand > Bewaar tekst, kies een optie in het keuzemenu Structuur, voer een naam in, kies een locatie en klik vervolgens op Bewaar.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Tekst importeren en exporteren