De tekstafstand specificeren

Met de Tekstafstand-functie kunt u aangeven hoever lettertekens van de binnenkant van de randen van een tekstkader moeten afstaan. Als u de tekstafstand voor een actief tekstkader wilt specificeren, gebruikt u de desbetreffende selectieregelaars (Item > Wijzig > Tekst-tabblad > Tekstafstand-gebied). Als u voor alle zijkanten dezelfde afstand wilt opgeven, moet u het vakje Meerdere tekstafstanden niet aankruisen en vervolgens een getal invoeren in het veld Alle zijkanten. Wilt u voor de vier zijkanten een verschillende tekstafstand specificeren, dan kruist u het vakje Meerdere tekstafstanden aan, waarna u getallen invoert in de velden Boven, Links, Onder en Rechts.

De tekstafstand specificeren