Het basislijnstramien gebruiken

QuarkXPress versie 7.0 en eerder had een functie die Basislijnstramien werd genoemd. Het basislijnstramien was een reeks op gelijke afstand van elkaar staande, onzichtbare horizontale lijnen, die van boven naar beneden over elke pagina liepen. Door alinea’s vast te zetten op het basislijnstramien kon u basislijnen uitlijnen van kolom naar kolom en van kader naar kader, over een hele pagina en over uitvouwen.

In QuarkXPress 8.0 is de functie Basislijnstramien vervangen door de functie Ontwerpstramien. Zie “Werken met ontwerpstramienen” voor meer informatie.

Het basislijnstramien gebruiken