Tekst verticaal uitlijnen

QuarkXPress geeft u vier opties voor het verticaal positioneren van tekstregels binnen tekstkaders:

  • Boven: In tekstkaders waar deze optie is gekozen, staan de tekstregels in het kader met de bovenkant van de eerste regel op de plaats zoals die is gespecificeerd onder Eerste basislijn.
  • Gecentreerd: In tekstkaders waarin deze optie is gekozen, worden de tekstregels gecentreerd tussen de stokwaarde gedefinieerd bij Eerste basislijn en de onderkant van het tekstkader.
  • Onder: In tekstkaders waarin deze optie is gekozen, staan de tekstregels met de onderste regel uitgelijnd aan de onderkant van het kader.
  • Uitgevuld: In tekstkaders waarin deze optie is gekozen, worden de tekstregels zodanig in het tekstkader geplaatst dat de eerste regel komt te staan op de positie als gespecificeerd onder Eerste basislijn, met de laatste regel uitgelijnd op de tekstafstand onderin in het kader en de resterende regels daartussenin uitgevuld. Wanneer tekst verticaal wordt uitgelijnd, kunt u de maximale verticale afstand tussen de alinea’s specificeren.

Wilt u deze opties gebruiken, dan kiest u een optie in het keuzemenu Type (Item > Wijzig > Tekst (tabblad) onder Verticaal uitlijnen. Via het veld Inter ¶ max (alleen beschikbaar wanneer u Uitgevuld hebt geselecteerd in het keuzemenu Type) kunt u de hoeveelheid witruimte specificeren die tussen verticaal uitgevulde alinea’s kan worden ingevoegd.

Opmerking: De uitlijnopties Gecentreerd, Onder en Uitgevuld zijn alleen bedoeld voor rechthoekige tekstgebieden en kunnen door in de weg staande items worden verstoord.

Tekst verticaal uitlijnen