Tekst zoeken en veranderen

Via het Zoek/Verander-palet (Wijzig/Bewerk-menu) kunt u de standaard zoek-en-vervanghandelingen verrichten. Bovendien kunt dit palet voor het volgende gebruiken:

  • Zoeken en veranderen met behulp van jokertekens: Command+Shift+?/Ctrl+Shift+?
  • Tekstspecificaties zoeken en veranderen, inclusief typogram, font, corps, kleur en stijl (inclusief OpenType-stijlen)
  • Zoek/vervanghandelingen beperken tot één artikel, of tot een gehele opmaak.
  • Zoeken en veranderen gebaseerd op de taal van de lettertekens (zie “Een tekentaal toepassen“)
  • Ligaturen zoeken en veranderen
  • Onzichtbare lettertekens zoeken en vervangen (raadpleeg de handleiding met toetsopdrachten)

Houd de Option/Alt-toets ingedrukt om de knop Zoek volgende te wijzigen in Zoek eerste. Wilt u zoeken en vervangen gebaseerd op opmaakspecificaties, deselecteer dan het vakje Negeer specificaties.

QuarkXpress db find change Tekst zoeken en veranderen

Gebruik het dialoogvenster Zoek/Verander om naar tekst te zoeken en deze te vervangen. Wilt u zoeken en vervangen gebaseerd op opmaakspecificaties, deselecteer dan het vakje Negeer specificaties.

Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Tekst zoeken en veranderen