Werken met initialen

Initialensets hebben betrekking op zowel interpunctie als initialenn als margeuitlijning. Met margeuitlijning komen initialen gedeeltelijk buiten de marge te staan om visueel uniforme tekstuitlijning langs de hele marge te produceren. Met interpunctie als initialen “hangen” interpunctietekens volledig buiten de marge, zodat de tekst strak tegen een uniforme marge aan het begin van een tekstregel (voorwaarts) of tegen een uniforme marge aan het eind van een tekstregel (achterwaarts) komt te staan. Het aanhalingsteken in het eerste tekstvoorbeeld hieronder hangt bijvoorbeeld buiten de voorwaartse marge, waardoor het eerste letterteken in de eerste tekstregel gelijkmatig wordt uitgelijnd op de tekstrijen daaronder. Het aanhalingsteken in het tweede tekstvoorbeeld hieronder hangt buiten de achterwaartse marge.

QuarkXpress example hanging character leading W Werken met initialen

Het openingsaanhalingsteken in dit tekstvoorbeeld is een voorwaarts hangend letterteken.

QuarkXpress example hanging character trailing W Werken met initialen

Het sluitingsaanhalingsteken in dit tekstvoorbeeld is een achterwaarts hangend letterteken.

U kunt aangepaste initiaalklassen en initiaalsets maken, of u kunt gebruikmaken van de standaardklassen en -sets die met de software worden meegeleverd. Een initiaalklasse is een groep lettertekens dat altijd met hetzelfde percentage buiten de marge hoort te staan of in de marge moet inspringen. Een initialenset is een groep initialenklassen. U kunt een initialenset gebruiken om een of meer initialenklassen aan alinea’s toe te kennen.

Wilt u initialensets en -klassen bekijken, maken, bewerken, dupliceren en wissen, gebruik dan het dialoogvenster Initialen voor <project>(Wijzig/Bewerk > Initialen).

QuarkXpress db hanging characters Werken met initialen

Het dialoogvenster Initialen voor <project>

Initialensets worden voorafgegaan door dit symbool QuarkXpress icon hanging character set Werken met initialen. Initialensets worden voorafgegaan door dit symbool QuarkXpress icon hanging character class Werken met initialen.

Als u een initialenset selecteert in het middelste paneel van het dialoogvenster, ziet u in het paneel dat daaronder ligt de initialenklassen die bij die set horen. Als u een klasse selecteert in het middelste paneel van het dialoogvenster, ziet u in het paneel dat daaronder ligt de sets waartoe de geselecteerde initialenklasse behoort, plus de specificaties van de geselecteerde klasse.

Opmerking: Als u initialensets of -klassen wilt vergelijken, selecteert u twee klassen of sets in het dialoogvenster Initialen voor <project>, waarna u op Option/Alt drukt. De knop Voeg toe verandert in Vergelijk.
Hoofdonderwerp: Tekst en typografie

Werken met initialen