Initialenklassen maken

Gebruik het dialoogvenster Bewerk initialenklasse(Wijzig/Bewerk > Initialen > Nieuw > Klasse) om de lettertekens te specificeren die moeten worden opgenomen in een initialenklasse, het percentage waarmee de klasse onder de tekst hangt en of de klasse voorwaarts of achterwaarts is.

QuarkXpress db edit hanging character class Initialenklassen maken

Het dialoogvenster Bewerk initialenklasse

Voer lettertekens in het Lettertekens-paneel in. Kies een percentage in het keuzemenu Hangen. Het hangpercentage specificeert welk percentage van de glyphbreedte altijd buiten de marge moet hangen of met welk percentage de glyphbreedte altijd moet inspringen. Als u bijvoorbeeld –50% kiest, zullen de lettertekens in de lettertekenklasse binnen de marge inspringen met de helft van hun glyphbreedte. Kiest u 100% zullen de lettertekens in de lettertekenklasse buiten de marge hangen met hun volledige glyphbreedte.

Kies vervolgens of de lettertekenklasse Voorwaarts of Achterwaarts is. Lettertekens in een klasse met als specificatie Voorwaarts hangen buiten de beginmarge. Lettertekens in een klasse met als specificatie Achterwaarts hangen buiten de eindmarge.

Opmerking: Nadat u een initialenklasse in een initialenset hebt bewaard, kunt u het vakje Voorvertoning aankruisen om de wijzigingen te bekijken terwijl u bezig bent de initialenklasse te bewerken.
Hoofdonderwerp: Werken met initialen

Initialenklassen maken