Dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen

Gebruik het dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen (Basispaginastramien > Aanpassen) om het aantal stramienlijnen te wijzigen dat binnen de marges van een basispagina past. Veel van de selectieregelaars in dit dialoogvenster kunt u ook vinden in het tabblad Tekstinstellingen; de wijzigingen verschijnen in beide locaties.

QuarkXpress db adjust lines within margins PP Dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen

Gebruik het dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen om de stramieninstellingen voor een basispagina aan te passen.

  • In het veld Aantal regels per pagina wordt het aantal regels op een pagina weergegeven. Deze waarde wordt bijgewerkt zodra u wijzigingen aanbrengt.
  • Klik op + of naast een veld om het aantal pagina’s op de pagina te verhogen of te verkleinen in stappen van 1 regel. Als bijvoorbeeld de waarde voor Aantal regels per pagina 50 is, het Corps 12 pt en de verticale fontaanpassing 100% is, wanneer u klikt op het +-symbool naast het veld Corps, wordt de waarde bij Aantal regels per pagina verhoogd tot 51, terwijl de waarde bij Corps wordt verkleind tot 11.765 pt.

  • De stappenbalk toont een percentage (van 0 t/m +1) om aan te geven welk deel van een stramienpatroon niet op de pagina past. Als de stramienstappen perfect op elkaar zijn uitgelijnd, geeft de stappenbalk de waarde 0 weer. Zijn de stramienstappen niet perfect op elkaar uitgelijnd, dan verschijnt in de stappenbalk een schatting van het gedeelte dat niet past.

  • Klik op Herstel om de waarden in alle velden terug te zetten naar de status waarin ze verkeerden voordat u het dialoogvenster opende.
Opmerking: Als u het vakje Voorvertoning aankruist voordat u dit dialoogvenster opent, kunt u tijdens het maken van uw wijzigingen direct het resultaat zien.

Dialoogvenster Regels binnen marges aanpassen