Een basispaginastramien configureren

Wilt u een basispaginastramien configureren, dan opent u een basispagina, waarna u Pagina > Basispaginastramien kiest. Het dialoogvenster Basispaginastramien verschijnt.

QuarkXpress db master guides and grid W Een basispaginastramien configureren

Gebruik het dialoogvenster Basispaginastramien om basispaginastramienen te specificeren.

  • Onder Marges gebruikt u de velden Boven, Onder, Links en Rechts om de positie van de marge te specificeren ten opzichte van de bovenkant, onderkant en de linker- en rechterzijkant van de pagina. Wilt u de waarden in de velden Boven en Onder of Links en Rechts op elkaar afstemmen (synchroniseren), dan klikt u op het ketensymbool/pictogram naast de desbetreffende velden.
  • Voer onder Kolomstramien een waarde in het veld Kolommen in om het aantal kolommen op de basispagina op te geven. Voer in het veld Kolomwit een waarde in om de ruimte tussen de kolommen te specificeren.
  • Het veld Afmetingen van de inhoud toont het gebied binnen de margelijnen.
  • Wilt u de plaatsing en de onderlinge tussenruimte van het stramien specificeren, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Tekstinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen” voor meer informatie.
  • Wilt u de weergave van het stramien specificeren, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Weergaveinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen” voor meer informatie.
  • Wilt u van de wijzigingen die u maakt een voorvertoning zien, kruis dan het vakje Voorvertoning aan.
  • Als u gebruik wilt maken van de specificaties van een bestaand basispaginastramien, bestaande stramienstijl of bestaand typogram, klikt u op Laad instellingen. Zie “Stramieninstellingen laden” voor meer informatie.

Een basispaginastramien configureren