Een tekstkaderstramien configureren

Als u een tekstkaderstramien wilt configureren, Control+klikt/rechtsklikt u op het tekstkader en kiest u Stramieninstellingen. Het dialoogvenster Stramieninstellingen verschijnt.

QuarkXpress db grid settings W Een tekstkaderstramien configureren

Het dialoogvenster Stramieninstellingen

  • Wilt u de plaatsing en de onderlinge tussenruimte van het stramien specificeren, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Tekstinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Tekstinstellingen” voor meer informatie.
  • Wilt u specificeren welke stramienlijnen moeten worden weergegeven, gebruik dan de selectieregelaars in het tabblad Weergaveinstellingen. Zie “Ontwerpstramienen: het tabblad Weergaveinstellingen” voor meer informatie.
  • Wilt u van de wijzigingen die u maakt een voorvertoning zien, kruis dan het vakje Voorvertoning aan.
  • Als u gebruik wilt maken van de specificaties van een bestaand basispaginastramien, bestaande stramienstijl of bestaand typogram, klikt u op Laad instellingen. Zie “Stramieninstellingen laden” voor meer informatie.

Een tekstkaderstramien configureren